W związku w koronawirusem (COVID-19)

W związku z zaistniała sytuacją związaną ze stanem epidemiologicznym informujemy iż czas oczekiwania na naprawę serwisową w lokalu klienta jak i nowe instalacje może znacznie się wydłużyć. Serwisy w lokalach klientów będą odbywały się tylko w sytuacjach niezbędnych do działania usługi oferowanej przez naszą firmę.
Dodatkowo wprowadzamy dodatkowe środki bezpieczeństwa dotyczące naszych pracowników jak i samych klientów polegające na:
1. Podczas wizyty naszych pracowników w lokalu klienta kontakt odbywa się tylko i wyłącznie z jedną osobą wskazaną przez klienta.
2. W pomieszczeniach w których będą przebywać nasi pracownicy może znajdować się tylko i wyłącznie osoba wskazana przez klienta z zachowaniem minimalnej odległości 2 m.
3. Klient ma obowiązek poinformować serwisantów/instalatorów przed wejściem do lokalu klienta o ew. osobach wykazujących stany chorobowe (grypopodobne).
4. Serwisanci/instalatorzy mają obowiązek odmówić prac (serwis, instalacja) w przypadku stwierdzenia iż w nieruchomości klienta znajduje się osoba/osoby których stan zdrowotny budzi wątpliwości.
5. Serwisanci/instalatorzy pracuję tylko i wyłącznie na swoich komputerach.
W obecnej sytuacji w jakiej znajdują się wszyscy obywatele prosimy o poważne potraktowanie wyżej wymienionych punktów z korzyścią dla nas wszystkich.