Dla abonenta

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:

Telemedian sp. z o.o.

09-400 Płock, Brwilno, ul. Szeroka 1

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres e-mail: bok@telemedian.pl

 

Proszę koniecznie wpisać numer umowy lub abonenta w formularzu wypowiedzenia. Wypowiedzenia w wersji elektronicznej należy wysyłać wraz ze skanem lub zdjęciem dokumentu w własnoręcznym podpisem.